Raportti: Itsenäinen saha on tärkeä toimija niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin

Sahateollisuus ry:n tuore raportti avaa näkökulmia sahateollisuuden vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen. Raportin tekoon osallistui 26 itsenäistä sahayritystä. Myös JPJ-Wood oli mukana raportin laatimisessa.

Vaikuttavuusraportti kuvaa itsenäisten sahojen toimintaa ja niiden merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Itsenäiset sahat ovat paikkakunnillaan monin tavoin mukana ihmisten arjessa, mutta vaikuttavat myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Sahat osallistuvat paikallisyhteisöissään työllistämällä ja tuomalla tuloja aluetalouteen. Ne tarjoavat vakituisia ja pitkäaikaisia työpaikkoja, ja yksi sahatyöpaikka työllistää välillisesti koko arvoketjussa keskimäärin kolme henkilöä. Sahoilla on luonnollisesti tärkeä taloudellinen merkitys paikallisille metsänomistajille.

JPJ-Wood on sitoutunut suomalaisen metsän vastuulliseen käyttöön ja kestävään sekä ympäristöystävälliseen tuotantoon. Meille on tärkeää toimia kestävän sahateollisuuden ja suomalaisten metsänomistajien puolestapuhujina.

”Haluamme toimia ehdottoman vastuullisesti ja tuoda oma panoksemme ympäröivään yhteiskuntaan. Pyrimme olemaan perinteisellä alallamme dynaaminen ja luotettava toimija. Tämä tarkoittaa, että kaikki toimintamme kestää läpinäkyvän tarkastelun niin liiketoiminnan, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta”, JPJ-Woodin toimitusjohtaja Markus Luodelahti pohtii.

Sahat ovat raportin mukaan monien kuntien tärkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä, jotka tuottavat monin tavoin hyvinvointia paikallisyhteisöön, tuovat palkka-, vero- ja vientituloja sekä ovat luotettavia ja pitkäaikaisia työnantajia. Itsenäiset sahat ovat sitoutuneet toimimaan Suomessa eivätkä siirry edullisempien tuotantokustannusten perässä ulkomaille.

Lue koko raportti