Suhdanteet vaihtelevat, sahaus jatkuu

Taas on vuosi vierähtänyt ja olemme saaneet yhden tilikauden lisää JPJ-Woodin historiassa päätökseen. Marraskuussa julkaistu tulos tilikaudelta 7/2022–6/2023 heijastelee hyvin tätä hetkeä ajassa. Saimme hyvän startin tilikauteen syksyllä 2022 noususuhdanteen loppuhöyryillä, mutta talven päällä suhdanne taittui ja vuonna 2023 jatkoimme tilikautta tuloksellisesti 0-tason tuntumassa. Jos emme ota huomioon tilikauden sisäistä voimakastakin vaihtelua, niin 12 kuukauden lopputulema oli lähivuosiin peilattuna ja kokonaisuutena katsottuna hyvinkin normaalinkaltainen tulos.

Vaikka taloudellisesti vuosi 2023 on ollut alallemme huomattavasti haastavampi kuin kaksi edellistä vuotta, paljon hyviä asioita on tapahtunut alkuvuoden ja heinäkuussa alkaneen uudemman tilikauden aikana. Tuotantomme on rullannut sujuvasti ja isoja investointeja on saatu maaliin asti.

Yhteensä yli 7 miljoonan investoinnit ovat iso sijoitus tulevaisuuteen. Viimeaikaisista somejulkaisuistamme on voinut huomata useita uutisia uuden höyläämömme rakentamisesta ja toiminnasta. Oma höyläämö on ollut keskeinen investointi, mikä antaa avaimet toiminnan kehittämiseen monella tavalla, kuten jalostusasteen nostamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Tehostaminen ei perustu pelkästään kasvaneisiin linjanopeuksiin ja höyläysmääriin. Saamme paljon hyötyjä myös tuotannonsuunnittelun ja sisäisen infran näkökulmista. Muita pienempiä investointeja ovat olleet tukkiröntgenin päivitys uusimpaan versioon sekä ensimmäinen askel omaan sähköntuotantoon 180 kWp:n aurinkovoimalan myötä.

Minkälainen on sitten näkymä eteenpäin joulukuussa 2023? Tiedämme rakennusalalla vallitsevan matalasuhdanteen. Tiedämme korkojen nousseen ja yleisen epävarmuuden lisääntyneen. Nämä asiat ovat olleet syksyllä paljon esillä ja niillä on mm. selitetty vallitsevia haasteita.

Globaalilla markkinalla toimiessa on helppo nähdä ja todeta, että maailman erityiset tapahtumat – joita tälläkin hetkellä riittää – vaikuttavat kaikkeen. Mutta kaikki tapahtumat eivät välttämättä vaikuta sillä tavalla kuin ensinäkemältä ajattelisi. Näimme korona-aikana, miten saha-alalla tapahtuikin lopulta jotain muuta kuin mitä suurin osa osasi odottaa.

Viime vuonna kirjoitin, että suuremman finanssikriisin todennäköisyys maailmassa on kasvanut, mikä varmasti pitää paikkansa. Pankkimaailman tapahtumat kuluneen vuoden alkupuolella antoivat tästä esimakua. Kuitenkaan näitä tapahtumia ei ole helppo ennustaa tarkasti etukäteen. Voidaan puhua kuukausista tai vuosista ennen kuin näemme jotain vielä isompaa.

On siis tärkeää tiedostaa, että mitä vain voi tapahtua hyvin äkillisesti, mutta huonot uutiset eivät välttämättä tarkoita, että asiat esimerkiksi metsäalalla menevät vain huonoon suuntaan. Alallamme erittäin tunnettu, historialliseen syklianalyysiin perustuva suhdanne-ennuste noin 100 vuoden takaa näyttää pohjakosketusta vuodelle 2023. Syklit ja trendit usein ennakoivat todennäköistä tulevaisuutta ja uutiset kertovat tarinan jälkikäteen, mistä pohjat ja huiput milloinkin johtuivat. Olisiko 2024 kuitenkin käännekohta jälleen parempaan?

Tätä me ainakin toivomme ja tähän uskomme. Suhdanne sahaa omaa rytmiään, mutta me jatkamme tulevana yrityksemme 30-vuotisjuhlavuotena sahausta niin hyvin kuin taidamme ja vallitseva suhdanne sen sallii. Nyt haluamme kiittää kaikkia työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme tästä vuodesta. Toivotamme rauhallista joulun aikaa sekä hyvää ja siunattua tulevaa vuotta!