Uusiutuvaa energiaa metsästä

Haluamme käyttää metsistä saatavan arvokkaan puuraaka-aineen mahdollisimman tarkasti. Sen vuoksi omistamme yhdessä Juupajoen kunnan kanssa Juupajoen Lämpö Oy:n, joka hyödyntää sahan sivutuotteita. Lämpöyhtiö sijaitsee sahamme vieressä Korkeakoskella.

Ilmastoystävällistä lämpöä

Juupajoen Lämpö Oy muuttaa bioenergiaksi puunkuoren, joka jää hyödyntämättä sahatavaran tuotannossa. Syntyvää lämpöenergiaa käytetään sekä sahatavaran kuivausprosessissa että kunnan kaukolämpöverkostossa. Siten moni kiinteistö Juupajoella lämpenee uusiutuvalla ja paikallisesti tuotetulla bioenergialla.

Muutenkin käytämme hankkimamme puun alusta loppuun. Sahalla syntyvistä sivutuotteista hake, puru ja kuori hyödynnetään täysin. Asiakkainamme on yrityksiä paperi-, sellu- ja energiateollisuuden sekä ympäristörakentamisen aloilta.

Sahan sivutuotteiden myynti

Jos haluaisit ostaa jotakin sahalla syntyvistä sivutuotteista, ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Metsäpäällikkö

Aarne Lehtosaari

+358 400 443359

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Sähköposti*