Ketkä ovat puun takana? – Kunnossapitotiimi

Hyvällä ennakoinnilla saha toimii jouhevasti ympäri vuoden

Suomalaiselle sahatavaralle on ollut maailmalla aina kysyntää. Viimeisen parin vuoden aikana kysyntäpiikki on käynyt niin korkealla, että koneet pyörivät välillä myös kellon ympäri. Tuotannon ja koko tehtaan toiminnan kannalta on oleellisen tärkeää, että koneet ja laitteet toimivat mahdollisimman luotettavasti. Näiden huollosta vastaa kunnossapitotiimi. Työstään sahalaitoksen toiminnan mahdollistajina kertovat kunnossapitopäällikkö Mikko Huttunen sekä kunnossapidon työnjohtaja Marko Kuronen

Mikä on roolinne sahan häiriöttömän käynnin turvaamisessa?

”Kunnossapitotiimin päätehtävä on varmistaa mahdollisimman häiriötön sahalaitoksen toiminta. On oleellisen tärkeää koko tehtaan toiminnan kannalta, että koneet toimivat moitteetta. Teemme päivittäin useita kierroksia ympäri sahaa, jotta saamme linjaoperaattoreilta ensikädentietoa jo ilmenneistä tai alkavista vioista. Näin voimme mahdollisimman reaaliaikaisesti tai ennakoiden reagoida erilaisiin ongelmatilanteisiin. Huolehdimme niin päivittäisellä kuin vuositasolla tuotantolinjojen huollosta. Kesällä kunnostamme tuotantolaitteet laajasti pitemmän huoltoseisakin aikana; tämä työ vaikuttaa toimintaan ja sahan kuntoon koko seuraavan vuoden ajan.

Ennakkohuolto on oleellinen osa sahalaitoksen käynnin turvaamista. Hankimme varaosia aina tarpeen tullen, mutta pyrimme ennakoimaan mahdolliset tulevat tilanteet. Tuotanto voi vaarantua pitkäksikin aikaa, jos varaosia ei ole. Erityisesti nyt, kun varaosia on vaikeaa saada ja toimitusajat voivat hipoa yli vuotta, on tärkeää olla valmistautunut. Välillä huomaamme, että tehdyt ennakkohuollolliset toimenpiteet ovat toimineet niin hienosti, että sahalla on vältytty isoilta laiterikoilta. Se on palkitsevaa.”

Millaista on työskentely sahalaitoksen kunnossapitäjänä?

”Päiviä yhdistävät lähinnä aamulla töihin saapuminen ja illalla kotiin lähteminen. Tilanteet muuttuvat jatkuvasti eikä kahta samanlaista päivää ole. Välillä tehdään toimistohommia tietokoneen ääressä ja toisessa hetkessä saattavat sormet sotkeentua rasvaan vikatilanteiden selvittelyssä asentajien apuna.

Sahan laitteet vaativat paljon huoltoa. Välillä joutuu työskentelemään melko ääriolosuhteissa, kun ulkona on pakkasta -20 ja puun kuivaamossa +50 astetta. Huoltotyöt ovat erilaisia kesän ja talven välillä. Talvella rauta on kovilla, kun läpi kulkee isoja ja painavia, jäisiä tukkeja. Laitosolosuhteissa työturvallisuuteen on panostettu huomattavan paljon. Turvavälineet ovat tulleet tutuksi ja niitä käytetään henkilöstön keskuudessa kiitettävästi.”

Millaisia ominaisuuksia kunnossapitäjän työssä tarvitaan?

”Meidän työssämme korostuu periksiantamattomuus; teemme ja selvitämme niin kauan, että ongelma ratkeaa. Ongelmien välttämiseksi täytyy myös osata katsoa askel tai kaksi eteenpäin. Ongelman sattuessa jossain vaiheessa täytyy pystyä tekemään ratkaisuja nopeastikin; loputtomiin ei voi arpoa, jotta koneet saadaan taas tuotantoon.

Kunnossapitäjän työn kannalta tärkeää on tekniikan tuntemus. Kaikilla tiimin työntekijöillä ei tarvitse olla samaa taustaa, sillä erilaiset osaamisalat täydentävät toisiaan. Utelias luonne vie pitkälle. Täytyy haluta tietää asioista ja miksi mitäkin asioita tehdään ja kuinka koneet toimivat. Usein asentajia yhdistää luontainen kiinnostus koneisiin ja laitteisiin. Oma-aloitteisuus on tärkeää niin vakituisille tiimiläisille kuin oppisopimusopiskelijoille. Viimeisin harjoittelijamme osoitti jo hyvissä ajoin hyvää asennetta sekä nopeaa oppimista. Hänet palkattiinkin heti oppimisjakson päätyttyä vakinaiseen työsuhteeseen.”

Mikä kunnossapitotiimiä motivoi?

”Päivät ovat vaihtelevia ja vastaan tulee aina vain erilaisia haasteita ratkaistavaksi. On mahtavaa, kun saa selvitettyä erilaiset tuotantolaitteiden ongelmatilanteet tai ratkottua jonkin pulman, joka on kiusannut pitkään. Parasta on, kun näitä ratkotaan yhdessä. Työyhteisö JPJ-Woodilla onkin erittäin hyvä. Työkavereiden kesken on hyvä henki, ja omiin kysymyksiin saa jouhevasti ja nopeasti vastaukset. Organisaatiotasolla toimintaa kehitetään ja parannetaan investointien kautta koko ajan. Vaikka laitoksen tuotanto on tärkeää, ei sen kustannuksella jätetä antamatta meille hyvin aikaa laittaa koneistot kunnolla ehyiksi. Töihin on mukavaa tulla niin maanantaina kuin perjantaina.”

Miten voimme olla avuksi?

Oppisopimuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja muut kunnossapitäjän työstä kiinnostuneet voivat kysyä työskentelymahdollisuuksista suoraan kunnossapitopäälliköltä.

Maintenance Manager

Mikko Huttunen

+358 50 465 8803

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Sähköposti*