Juupajoella yrittäjien yhteishenki takaa maailmanluokan osaamisen sahateollisuudessa

JPJ-Woodin ja puutavaraa käsittelevän aliurakoitsijan JT Timbertrucksin yhteistyötä on leimannut alusta asti syvä luottamus ja molemminpuolinen ymmärrys. Juupajoella toimivien yrittäjien keskuudessa vallitseva vahva yhteistyöhenki ja jatkuva kehittäminen varmistavat, että paikallinen sahateollisuuden osaaminen pysyy maailman huipulla jatkossakin.

”Saha-alan osaaminen on Juupajoella erittäin korkealla tasolla. JPJ-Woodin perustaja Kauko Luodelahti on sanonut osuvasti, että ihmisen pitäisi olla sopivan laiska, jotta hän miettii koko ajan, miten jonkin homman pystyy tekemään helpommalla ja nopeammin. Tämä ajattelutapa kannustaa jatkuvaan kehitykseen”, kuvailee JT Timbertrucksin perustaja Jari Äikäs.

Sahateollisuus on tullut hänelle tutuksi jo pienestä pojasta ja ensimmäisistä kesätyöpaikoista lähtien. Hän ymmärtää koko puunjalostusketjun metsästä satamaan ja on perillä siitä, mitä sahan linjalla tapahtuu.

Alan yritystoiminnan kehittämisen lisäksi seudulla tehdään myös tieteellistä tutkimusta. Juupajoella sijaitsee Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasema, joka on kansainvälisen monitieteisen huippututkimuksen keskus.

”Yhteistyötä metsäopiston kanssa voitaisiin vieläkin syventää hyödyntämällä tutkimustietoa kaikin tavoin”, Äikäs pohtii.

Tiivis yhteistyö näkyy asiakkaalle asti

Jari Äikäs on nähnyt JPJ-Woodin kehitysvaiheet sahan perustamisesta saakka. Hän on ollut raivaamassa sahan perustuksia silloisen yrittäjäkumppaninsa kanssa. Nykyään yritysten tiivis yhteistyö kattaa koneurakointia sekä puutavaran käsittelyä.

”Meidän rukkasemme jälki näkyy joka vaiheessa”, Äikäs kuvailee yhteistyötä osuvasti.

JT Timbertrucksin entisiä konekuskeja työskentelee JPJ-Woodilla lähetyksen työnjohtajina. Lisäksi osassa trukeista on kuskina JPJ:n työntekijä. Tämä luo vahvan pohjan avoimelle tiedonkululle ja molemminpuoliselle ymmärrykselle, jossa toisen yrityksen toimintatavat tunnetaan hyvin.

”JPJ-Woodin kilpailueduiksi ovat tulleet joustavuus ja nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin. JT Timbertrucks tukee tätä. Jos tulee tieto, että JPJ:n asiakas tarvitsee puuta heti seuraavana aamuna, me löydämme ratkaisun.”

JPJ-Wood vahvistaa alueen työllisyyttä

Itsenäiset sahat ovat paikallisesti tärkeitä. Ne luovat työpaikkoja, tuovat verotuloja ja edistävät yrittäjyyttä. JPJ-Wood työllistää runsaasti paikallisia yrittäjiä metsäkoneyrittäjistä puuautoilijoihin, rakennusalan yrittäjiin ja metalliverstaisiin.

Samaan aikaan kun monet toimijat ovat supistaneet toimintojaan, JPJ:llä on uitu vastavirtaan, tehty investointeja ja panostettu laatuun. Viimeisimpänä isona investointina viimevuotinen oman höyläämön rakentaminen.

”Investoinnit tukevat jatkuvaa pyrkimystämme kehittää tuotannon laatua ja tehokkuutta. Oman höyläämön rakentaminen antoi avaimet nostaa puun jalostusastetta entisestään”, kuvailee JPJ-Woodin toimitusjohtaja Markus Luodelahti.

Kehittyminen suuntaa tulevaisuuteen

Puutavaran käsittelyssä yksi tärkeimmistä mittareista on polttoainetehokkuus, koska sen merkitys liiketoiminnan kannattavuudelle on suuri. Tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon massaa mahdollisimman pienellä polttoainekulutuksella tuntia kohden. Fossiilisille polttoaineille etsitään vaihtoehtoja ja maailma sähköistyy.

JPJ-Woodilla muutos on jo ennakoitu: sahalle on suunnitteilla latauspaikat sähkökäyttöisten koneiden käyttöönottoa varten.

”Toisen sukupolven johtajat Markus ja Manuel ovat ajan hermoilla ja haluavat viedä yritystä eteenpäin. Yhteistyö toimii parhaiten, kun asioita kehitetään yhdessä avoimesti myös aliurakoitsijoiden kanssa”, Jari Äikäs sanoo.

”Pitkä yhteistyömme on toiminut todella hyvin alusta saakka. Timbertrucksin porukka on ollut meillä lähes omaan työntekijäjoukkoon verrattavissa”, kiittelee JPJ-Woodin varatoimitusjohtaja Manuel Luodelahti.

Juupajoki säilyy sahateollisuuden edelläkävijänä

Niin sanottu vihreä siirtymä haastaa yrityksiä muuttamaan ja kehittämään toimintatapojaan tulevina vuosina.

Äikäs uskoo vakaasti, että Juupajoki pysyy vahvana toimijana metsä- ja saha-alalla myös tulevaisuudessa.

“Vanha totuus on, että Suomi elää metsästä. Metsällä on kiistaton vaikutus lähes kaikkiin muihin aloihin palvelualasta kauppaan. Meidän tulee hoitaa tätä kansallisomaisuuttamme mahdollisimman vastuullisesti ja kestävästi.”