Kuka on puun takana? – Hankintaesimies Marko Lehkonen

Kaupanteosta korjuuseen ja kuljetukseen: puukauppa sujuvasti alusta loppuun

Hankintaesimies Marko Lehkonen palvelee joustavasti ja luotettavasti puukaupan kaikissa vaiheissa. Entisenä metsäkonekuskina hän ymmärtää puunhankinnan salat a:sta ö:hön.

Marko tuli JPJ:lle kesällä 2018 tekemään opintoihinsa kuuluvaa harjoittelujaksoa. Siitä se ura urkeni, ja Marko jatkaa JPJ:llä samoissa tehtävissä kuin metsätalousinsinööriksi opiskellessaan. Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistunut Marko toimi aiemmin metsäkonekuskina.

Mistä hankintaesimies vastaa?

”Vastaan omalla alueellani käytännössä koko hankinnan ketjusta, eli raaka-aineen hankinnasta, leimikoiden valmistelusta ja korjuusta sekä kaukokuljetuksesta tehtaille. Eli puun kaikista vaiheista kannolta tehtaalle. Lisäksi teen tilitykset urakoitsijoille urakkasuoritteista, ja hoidan puukauppaan liittyvät paperit ja lupa-asiat.

JPJ:llä periaatteemme on, että yksi ihminen vastaa kaikesta kaupan solmimisesta alkaen, jotta kokonaisuus on myös puunmyyjälle helpompi. Tehtävä vaatii hyvää kommunikointia eri toimijoiden kanssa, että asiat pysyvät hyvin nipussa ja järjestyksessä. Urakoitsijat soittavat ja kertovat minulle, jos normaaliin suunnitelmaan tulee muutoksia.”

Mitä työpäivä pitää sisällään?

”Päivät ovat hyvin monipuolisia ja erilaisia, ja se motivoi minua. Voisi sanoa, että kahta samanlaista päivää ei ole. Hyvää mieltä tuovat monet asiat: onnistumiset oman työn eri osa-alueissa, onnistumiset JPJ:n hankinta- ja hintatavoitteiden suhteen, sekä ennen kaikkea asiakkaiden tyytyväisyys.

Välillä vietän aikaa maastossa, leimikoilla ja työmailla. Leimikoihin liittyy myös valmistelutöitä. Lisäksi vastailen sähköposteihin, laadin ja lähetän tarjouksia ja teen mittaustodistuksia sekä hoidan muita paperitöitä.

Kun saan yhteydenoton puun myyjältä puhelimella tai sähköpostilla, mukana voi olla karttaliite ja suunnitellut asiat, mitkä maanomistaja haluaa käsitellä. Usein tapaamme asiakkaan kanssa metsässä ja suunnittelemme tarkemmat kuviot yhdessä.

Teen tarjoukset leimikoista ja toimitan ne postilla tai sähköpostilla. Kun hinnat on neuvoteltu kohdilleen ja tarjous on hyväksytty, teemme kohteesta sopimuspaperit ja kohteen valmistelu korjuuta varten voi alkaa.”

Mitä taitoja työssä tarvitaan?

”Hankintaesimiehen työssä hyvät neuvottelu- ja kommunikointitaidot ovat tarpeen. Korjuun ja kaukokuljetuksen suhteen korjuutekninen näkökulma pitää olla hallussa. Lisäksi vaaditaan tuntemusta puun laadusta, jotta ostaisimme hyvänlaatuisia, sahamme tarpeita vastaavia leimikoita.

Joskus tarvitaan myös paineensietokykyä, etenkin huonojen korjuuolosuhteiden aikana tai kiireen keskellä. Kaiken keskiössä on hyvät vuorovaikutustaidot ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi on osattava ennakoida muuttuvia tilanteita.”

Millaista JPJ:llä on olla töissä?

”JPJ on työnantajana erittäin joustava työntekijöitään kohtaan. Tällä yrityksellä on aito halu kehittyä alalla ja antaa meille työntekijöille nykyaikaiset työkalut töiden tekemiseen. Työyhteisössä on monipuolisesti tekijöitä kokeneista konkareista nuorempiin osaajiin. Meillä on hyvä tiimihenki ja selkeä päämäärä. Kaikki tavoittelevat yrityksen parasta etua.

Vapaa-ajalla rentoudun liikunnan parissa. Harrastuksiin kuuluu lentopallo, pyöräily, kalastus ja lenkkeily. Lentopallossa toimin myös valmentajana Orpon D-tyttöjen joukkueessa.”