Raaka-aineen kestävä ja tarkka käyttö ohjaa JPJ-Wood Oy:n puunhankintaa ja toimintaa niin metsässä kuin sahallammekin

JPJ-Wood toimii Suomen lain sekä metsäsertifiointivaatimusten ja puun alkuperäketjun todentamiskriteerien mukaisesti. Tästä on osoituksena yritykselle myönnetty PEFC-sertifikaatti. JPJ-Woodin käyttämästä puuraaka-aineesta 100 % on suomalaista. Toiminnassamme toteutuu kestävän kehityksen periaatteet metsän uudistamisen ja luonnon monimuotoisuuteen turvaamisen osalta.

Yrityksemme toiminnan perustana on osaava henkilöstö ja eri osa-alueiden jatkuva parantaminen.Yrityksemme on sitoutunut työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien noudattamiseen sekä huolehtimaan työturvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Tuotannon raaka-aineena käyttämästämme tukkipuusta päätuotteena syntyy n. 50 % sahatavaraa, joka käytetään tyypillisesti rakentamiseen ja erilaisiin jatkojalosteisiin kuten huonekalut. Puutuotteilla korvataan usein uusiutumattomia materiaaleja eri käyttökohteissa ja sahatavarassa saavutetaan pitkäkestoinen hiilensidonta.

Sahauksen sivutuotteiden jatkokäsittelylle on myös selkeät suuntaviivat. Sahahakkeen myymme paperi- ja sellutehtaille. Sahanpurua käytetään tarpeen mukaan kuoren lisäksi biopolttoaineena omassa lämpölaitoksessa, muutoin se myydään sellutehtaalle, lastulevytehtaalle, pellettitehtaalle tai muille biopolttolaitoksille. Puun kuoren poltamme Juupajoen kunnan ja JPJ-Wood Oy:n yhteisissä bioenergialaitoksissa. Lämpöenergia käytetään sahatavaramme kuivaukseen ja Juupajoen kunnan kaukolämmitykseen.

Sahatavara 50%

Sahahake 25%

Sahanpuru 15%

Kuori 10%