jpj-wood-ymparisto-pefc

Ympäristö

Raaka-aineen mahdollisimman tarkka käyttö ohjaa JPJ-Wood Oy:n puunhankintaa ja toimintaa niin metsässä kuin sahallammekin

Sivutuotteiden jatkokäsittelylle on selkeät ohjeistukset. Sahauksen sivutuotteena tulevan kuoren poltamme Juupajoen kunnan ja JPJ-Wood Oy:n yhteisissä biopolttolaitoksissa. Lämpöenergia käytetään sahatavaramme kuivaukseen ja Juupajoen kunnan kaukolämmitykseen. Sivutuotteena tulevaa purua käytetään tarpeen mukaan kuoren lisäksi biopolttoaineena omassa lämpölaitoksessa, muulloin se myydään sellutehtaalle, lastulevytehtaalle, pellettitehtaalle tai muille biopolttolaitoksille. Sivutuotteena tulevan tuoreen hakkeen myymme paperi- ja sellutehtaille.

JPJ-Wood Oy toimii kestävyyden periaatteella ottaen huomioon luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ympäristöarvot. Yrityksen lähtökohtana on toiminnan eri osa-alueiden jatkuva parantaminen ja lainsäädännön, ohjeistuksen sekä määräysten noudattaminen. JPJ-Wood Oy toimii metsäsertifiointivaatimusten ja puun alkuperäketjun todentamiskriteerien mukaisesti tuntien sosiaalisen vastuunsa mm. aluetaloudessa.

JPJ-Wood Oy:n toiminnan perustana on osaava henkilöstö. Yrityksemme on sitoutunut työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien noudattamiseen sekä huolehtimaan työturvallisuuteen liittyvistä asioista sekä henkilöstön hyvinvoinnista. JPJ-Wood Oy:ssä toimitaan tilaajanvastuulain ym. siihen liittyvien määräysten mukaisesti.

2002 saimme kansainvälisen
PEFC-tuotemerkin käyttöoikeuden
numeron 2339-6