Biolämpölaitos rakenteilla

JPJ-Woodin tontilla sijaitseva Juupajoen Lämpö Oy on rakentamassa uutta biolämpölaitosta nykyisen, vuonna 1998 rakennetun 5 MW Sermetin rinnalle. Uuden lämpölaitoksen toimittaja on itävaltalainen Urbas ja se on teholtaan 6 MW. Laitoksen on määrä olla tuotannossa marraskuussa.

Laitos rakennetaan Juupajoen Lämmön asiakkaiden kasvaneeseen lämpötehon tarpeen vuoksi ja lämmön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Kaksi biopolttolaitosta mahdollistavat myös sen, että nykyisellään varavoimana olevan öljykattilan käyttö voidaan lopettaa ja energian tuotanto tapahtuu puhtaasti sahan tuotannossa sivutuotteena syntyvillä puupolttoaineilla.