jpj-wood-puunjalostus

Puunjalostus

Uusi teknologia säästää puuta ja ympäristöä

Kehittyneen tekniikan ansiosta jalostamamme puun käyttöaste on noussut huimasti. Meillä puunhankintaa ohjaa asiakkaiden tarpeet ja tukkipuun korkea saanto. Metsästä saatava tukkipuun määrä on korkea hyvän katkonnan ja pikkutukin käytön myötä. Veistosahalinjalla sahaamme latvaläpimitaltaan 12-42 cm suomalaista kuusta ja mäntyä. Sahauksen jälkeen sahatavara kuivataan, tasataan ja lajitellaan konenäöllä ennen paketointia.

Moderni tuotantolinjamme ja ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistavat raaka-aineen tehokkaan hyödyntämisen sekä laadukkaat ja mittatarkat tuotteet. Korkealuokkainen lopputulos varmistetaan laadun kontrolloinnilla prosessin eri vaiheissa kannolta asiakkaalle.

Tuotantotiedot

Kapasiteetti:
1-vuorossa 100 000 m3 valmista sahatavaraa/vuosi

Kuusi/mänty suhde:
70/30 %

Viennin osuus:
80 %