20 vuotta terät punaisina

JPJ-Wood täyttää kuluvana vuonna 20 vuotta. Yrityksen perusti Kauko Luodelahti vuonna 1994. Sukupolvenvaihdoksen myötä Kaukon pojat Markus ja Manuel ovat olleet vuodesta 2005 asti mukana yrityksen johtamisessa. Perustamisestaan lähtien JPJ-Wood on kasvanut pienin, tasaisin askelin tuotantomäärän asettuessa vajaaseen 100 000 m3 valmista sahatavaraa, josta suurin osa menee vientiin. Olemme investoineet voimakkaasti 2000-luvulla uuteen teknologiaan tuotannon tehokkuuden ja sitä kautta kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Juhlavuosi 2014 tuo mukanaan paljon uutta. Uusi sahatavaran lajittelulaitos valmistuu alkuvuodesta tuoden tuotantoon lisää mahdollisuuksia ja joustavuutta. Tämä parantaa asiakkaiden palvelua, sekä luo mahdollisuuksia tulevaisuuden kasvulle. Juhlavuoden aikana uusitaan myös yritysilmettä, johon sisältyy mm. uusi logo ja päivitetyt internet -sivut.